Zastrzeżenia prawne 

Macrologic informuje, że dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów prawa i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
Macrologic dokonuje okresowej aktualizacji informacji zawartych w serwisie internetowym, nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność przedstawionych danych, a w szczególności raportów, analiz, informacji produktowych i innych. Macrologic wskazuje, że informacje zawarte w niniejszym serwisie mogą zawierać odniesienia lub odsyłacze do produktów i usług Macrologic, które nie są jeszcze dostępne w aktualnej ofercie spółki albo nie będą nigdy dostępne.
Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania zamieszczanych w niniejszym serwisie informacji ponosi korzystający z serwisu. Macrologic nie ponosi wobec osób trzecich żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie będące rezultatem oparcia się na tych informacjach lub korzystania z niniejszego serwisu. W szczególności Macrologic nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków przez korzystającego, utratę danych i informacji, zakłócenia i przerwy w działalności gospodarczej korzystającego.
Udostępnienie przez Macrologic w ramach niniejszego serwisu informacji lub wiadomości nie oznacza, że Macrologic udziela korzystającemu z serwisu prawa własności intelektualnej lub innego prawa, w tym jakiejkolwiek licencji. Zobowiązania i prawa Macrologic w zakresie oferowanych produktów i usług mogą wynikać wyłącznie z umów zawartych między Macrologic a kontrahentem. Jeżeli korzystający uzyska produkt lub usługę Macrologicu za pośrednictwem niniejszego serwisu, to wówczas przyjmuje się, że taki produkt lub usługa, nie podlegają żadnym gwarancjom ani rękojmiom Macrologic, a korzystający korzysta z takiego produktu lub usługi na własne ryzyko.
Korzystający przyjmuje do wiadomości, że Macrologic nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji wysyłanych do niego za pośrednictwem sieci internet (w tym za pomocą poczty elektronicznej), o ile nie są one zaszyfrowane jego kluczem publicznym.
Macrologic ma prawo do zmiany powyższych warunków w dowolnym czasie, poprzez dokonanie odpowiedniej aktualizacji niniejszej informacji.

 


Informacja o spółce wymagana przez art. 374 Kodeksu spółek handlowych:
Macrologic SA, Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa
Rejestr: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000045462
Numer identyfikacji podatkowej: PL 522-000-28-25
Kapitał zakładowy: 1.888.719 zł opłacony w całości

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi oraz ułatwienia Ci korzystania z serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.